Pelancaran guru penyayang dan Mentor Mentee

Majlis ini adalah majlis yang diadakan sebagai upacara pelancaran bagi Program Amalan Guru Penyayang dan juga Program Mentor Mantee yang akan diadakan setiap tahun di sekolah. Amalan Guru Penyayang adalah program Kementerian Pendidikan Malaysia yang perlu dilaksanakan disekolah. Konsep Guru penyayang adalah guru adalah sebagai seorang yang mempunyai sifat kepedulian terhadap setiap perkara yang berkaitan dengan muridnya dengan cara mengamalkan nilai kasih sayang, mengambil berat, bersikap mesra, berbudi bahasa, saling menghormati, sentiasa ceria, prihatin dan sabar. Guru penyayang adalah seorang yang menjiwai bahawa murid mereka adalah asset penting yang perlu diberi perhatian, dijaga, dibimbing, dihargai kewujudannya dan disayangi setiap masa.  Ini bertepapatan dengan konsep program mentor mantee yang mana guru adalahg mentor yang terbaik bagi murid-murid sewaktu berada disekolah. Maka, dengan membudayakan amalan guru penyayang merupakan sifat profesinal guru dalan perhubungannya dengan murid, ibu bapa,  komuiti dan masyarakat.

OBJEKTIF

Memberi informasi dan maklumat tentang Guru Penyayang dan Mentor mantee kepada murid-murid.

Menjiwai amalan guru penyayang adalah budaya guru-guru di sekolah.

Menginsafi bahawa kehadiran murid merupakan rahmat kepada sekolah dan guru sebagai mentor yang terbaik buat murid-murid-sewaktu di sekolah.

Menyedari bahawa setiap murid adalah aset kepada sekolah.