Dialog prestasi PT3 dan Tingkatan 4

Dialog Prestasi PT3 dan Tingkatan 4 bagi tahun 2019 telah di adakan pada 15 Januari 2020 yang di pengerusikan oleh pengetua SMK Gombak Setia, En Samsuki bin Sudin. Semua guru Penolong Kanan, Guru kanan matapelajaran, ketua panitia dan juga semua guru yang mengajar tingkatan 3 menghadiri majlis dialog prestasi ini bagi membincangkan keputusan PT3 dan juga peperiksaan akhir tahun bagi tingkatan 4 tahun 2019. Semoga dengan majlis dialog prestasi ini dapat meningkatkan lagi kejayaan SMK Gombak Setia di masa hadapan.