Bengkel Penetapan KPI Subjek Panitia

Usaha untuk memantapkan lagi pembentukan Pelan Strategik SMKGS, pasukan GKMP sekolah telah mengadakan bengkel kepada ketua-ketua panitia subjek bagi mengukuhkan lagi penetapan KPI bagi setiap subjek. Langkah ini adalah salah satu stretegi dalam meningkatkan prestasi murid dalam peperiksaan.